Stacks Image 10364
Stacks Image 293
Forside / blogg

  Å løse opp oksalsyre. Hvor farlig er oksalsyre for folk og bier?

  Å LØSE OPP OKSALSYRE:

  Det er ansett som lov i kjemiske kretser at dersom du skal oppløse flere stoffer i vann, er det viktig å starte med den ingrediensen som er tyngst å løse opp. Oksalsyre er ei tungtoppløselig organisk syre, og skal du lage oksalsyreoppløsning, er dette en god måte å sikre full oppløsning på:

  Finn fram engangshansker og vernebriller og ta utstyret på:

  1. Mål opp i en plastmugge eller plastbolle varmt vann fra springen i de mengdene du skal ha for din oksalsyreoppløsning.
  2. Vei opp og tilsett oksalsyra, rør forsiktig med ei plastskje eller plastsleiv til oksalsyra er oppløst. Ikke bruk metallgjenstander eller metallkar til tilberedningen, det etses.
  3. Sett oppløsningen i kjøleskapet eller ute til den er kald.
  4. Tilsett oppveid sukker og rør til alt er oppløst. Husk briller og hansker nå også.

  Hvorfor må oppløsningen av vann og oksalsyre avkjøles før sukkeret skal tilsettes? Jo, fordi oksalsyre i varmt vann kan spalte sukkeret til stoffer som er skadelig for biene.

  HVOR FARLIG ER OKSALSYRE FOR FOLK OG BIER?

  FOR FOLK: Oksalsyre er en sterk organisk syre og emballasjen er utstyrt med kraftig faremerking. Oksalsyre gir etseskader, men er ikke giftig. En krystall sitronsyre kan du legge på tunga og du kjenner den er sur og den gjør ingen skade. Oksalsyre er 10.000 ganger mer etsende enn sitronsyre og en krystall vil i kontakt med spyttet lage en oppløsning som etser hull i huden på tunga i løpet av kort tid. Oksalsyre er svært farlig å få i øynene! Oksalsyre finner vi naturlig i honning. I rabarbra er inneholdet av oksalsyre 0,2-1,3%, i spinat 0,3-1,2%, i te 0,3-2,0% og i kakao 0,5-0,9%. Kroppen vår har derfor systemer som naturlig bryter ned oksalsyre som vi får i oss gjennom kosten. Når vi spiser C-vitamin, bryter kroppen den ned til oksalsyre som skilles ut via urinen. Du må drikke 3 kopper oksalsyreoppløsning før den er dødelig. (Etter en slurk tror jeg de fleste velger noe annet å drikke).

  LIKEVEL: Behandle oksalsyre med stor forsiktighet og skyll rikelig med vann om du får det på deg.

  FOR BIENE: Oksalsyrebehandling er en sterk og tøff behandlingsform som bare må utføres en gang. Behandlingen er mest effektiv når all yngel er krøpet og varroaen sitter på biene. Når biene er behandlet, oppstår det en kraftig uro i bifolket i flere døgn.Jeg har registrert nedfall helt opptil 14 dager etter behandlingen. Biene forsøker å rense hverandre, de kliner til flere bier og de får i seg løsningen som tas opp i bienes «blod». Varroaen får det i seg ved å suge kroppsvæske. Hva med oksalsyra som tar knekken på midden, vet man faktisk ikke. Om midden suger den opp når den kryper på biene eller at det skjer noe med fordøyelsen til midden ved at den suger av bienes «blod», har man ikke svar på. Man vet at oksalsyre kan danne spisse krystaller som kan punktere vev i fordøyelsen, og kanskje er det slik varroa blir skadet og dør. Oksalsyre er 70 ganger farligere for varroa enn for bier, og det viktigste er at varroaen dør og biene lever. Ved en god varroabehandling dør 90-95% av varroamengden i kubene og det er vanskelig å finne levende varroa i bifolket i februar.

  En behandling gjort slik det er anbefalt, er alt du skal gjøre. Aldri behandle to ganger, eller litt ekstra «for sikkerhets skyld». Da kan du finne deg en annen hobby, for da er du trolig ikke birøkter lenger. Oksalsyrebehandling nedsetter yngelutviklingen på våren selv om dette er utført på vinteren. Det er og blir en belastning for bisamfunnet. Oksalsyre er ferskvare og bør brukes innen en uke fra tilberedning. Varm ikke opp oksalsyreoppløsningen, det kan gi spaltningsprodukter som biene kan bli forgiftet av. Til slutt: Ha alltid med deg rikelig rent vann til skylling av søl når du skal behandle biene med oksalsyre. Ikke bruk skinnhansker eller andre typer hansker som kan trekke opp søl i seg og gi deg hudskader ved bruk – arbeid barhendt. Biene skal jo sitte rolig nå på denne tiden

  Login

  Lik Apinor på facebook: