Stacks Image 10364
Stacks Image 293
Forside / blogg

  RAPPORT FRA TESTING AV RADIALSLYNGE PÅ LYNGHONNING

  UTSTYR:

  • CMF skrellemaskin. Skreller begge sider av rammene i løpet av ca 5-7
  • sekunder
  • Sjølis honningløsner, trykkluftdrevet for løsning av lynghonningen
  • Skrellekar for mellomlagring av skrelte rammer
  • Radialslynge italienske Quarti S17I med diameter 90cm med plass til
  • 30 rammer. Trinnløs hastighetsøkning og mulighet for å kjøre store
  • hastigheter om nødvendig, noe som ikke trengtes
  • Kontrollslynging med 8-rammers CMF vendeslynge med diameter
  • 120cm.
  • Honningsump og honningpumpe.
  RAMMER.
  Disse rammene ble slynget:
  • Norske halvrammer
  • Norske helrammer
  • Langstroth trerammer og plastrammer
  Mye av voksen var cellestørrelse 4,9mm og 5,1mmOPPVARMING AV RAMMER FØR SLYNGING:
  1. Til 27 grader
  2. Til 33 grader

  HONNING:
  Lynghonning fra Hvalerøyene kjent for å være seig/tixotrof og vanskelig å slynge. Svært homogen og lite innslag av andre honningtyper.

  FORBEREDELSE.
  Alle rammene ble skrellet i CMF skrellemaskin og stukket med Sjølis honningløsner før slynging. Det tar 14 minutter å skrelle og stikke 30 rammer.

  SLYNGING.
  Ved å varme rammene til 27 grader, gikk det greit å slynge, men det er viktig å kjøre langsomt til å begynne med for ikke å skade rammene. Honningen er ved 27 grader rellativt tykk og krever skånsom hastighetsøkning. Slynging i 14 minutter. Veiing og kontrollslynging i CMF vendeslynge viser 7 til 8 gram honning igjen pr. halvramme etter slynging i radialslynga.

  Ved å varme rammene til 33 grader, forandres konsistensen på lynghonningen. Lynghonningen som vanligvis kan sees som gelèklumper ut av slynga, er helt glatt og tyntflytende ved 33 grader. I tillegg knuses geleklumpene mot slyngeveggen og gjør lynghonningen tyntflytende og lett å pumpe og sile.
  Tavlene tåler skrelling, stikking og slyngingen godt og ingen vokstavler ble ødelagt. Mesteparten av tavlene er nyutbygde lyse tavler utbygd i skattekassene og kommer ut av slyngeprosessen feilfrie og helt uten skader. Kontrollveiing og kontrollslynging i CMF-vendeslynga i 12 minutter, viser ingen forskjell. Tavlene er tomme for honning.

  TAVLEVARIANTER.
  Plastrammer kan kjøres hardere i slynga enn trerammer utbygd på byggevoks. Alle rammer går i slynga, selv Langstroth som er noe lengre enn norske rammer. Langstrothrammer med vannrett tråding er sterkere enn norske helrammer med loddrett tråding. Norske helrammer fungerer godt dersom man tar hensyn til dette, har 32-33 grader ved slyngingen og øker hastigheten gradvis etter at mye av honningen er kastet ut ved 100-150 omdr. pr. minutt (litt under halv fart).. Dette er enkelt å justere inn på slyngas automatikk, og norske helrammer krever ikke forlenget slyngetid. På grunn av lav høyde, er norske halvrammer sterke og enkle å slynge.

  SAF D800-slynge

  TIDSBESPARELSE.
  Det tok 14 minutter å slynge 30 rammer. Denne tiden tok det å gjøre klar 30 nye rammer, og i denne tiden fikk slynga gå. Slynga gikk 12 minutter en vei, snudde og gikk 2 minutter motsatt vei før den stanset.
  CMF-vendeslynge går vanligvis 12 minutter hos Nybøle. Sekvensen er slynging 2 ganger på hver side med forskjellige programmerte hastigheter. Slynga tar da 16 halvrammer eller 8 helrammer. Lyse tavler kan ofte bli sittende fast i kurvene og skades ved vending. Det er ikke uproblematisk å slynge nyutbygde tavler med lynghonning i vendeslynger.
  Radialslynga økte kapasiteten på slynging av lynghonning nesten til det dobbelte og honningpumpa måtte gå kontinuerlig for å holde unna.

  KONKLUSJON.
  Forsøkene høsten 2015 hos Jens Martin Nybøle viste at radialslynge egner seg godt til slynging av lynghonning. Slyngingen går svært fint om tavlene er tørket/oppvarmet til 32-33 grader før slyngeprosessen. Ved denne temperaturen har lynghonningen mistet mye av sin seighet og voksen er fortsatt sterk. Radialslyngas store kapasitet og skånsomme virkemåte, gir mulighet for å slynge nyutbygde tavler med lynghonning uten beskadigelse. Slyngeresultatet ved 33 grader er like godt som ved bruk av vendeslynge og kapasiteten på slyngingen er nær fordobblet i forhold til CMF 8-rammers vendeslynge (tar 16 halvrammer) . Ved slynging av helrammer er kapasiteten nesten firedoblet. Vokstavlene holder godt ved 33 grader C mens lynghonningen blir tynn ved denne temperaturen. Vannprosenten på honningen lå på 18,0 til 19,0%. Helrammer og halvrammer ble også slynget hos Ole Magne Kvande, Skiptvet på SAF D800 radialslynge med 80cm i diameter. Resultatet hos Kvande var sammenlignbare med det som ble oppnådd hos Nybøle.
  Vi tror årsaken til en tidligere konklusjon om at radialslynger er uegnet til lynghonning beror på at tidligere forsøk trolig er gjort med radialslynger med for liten diameter, for liten fart eller at det har vært slynget tavler som har vært for kalde.

  blog comments powered by Disqus

  Login

  Lik Apinor på facebook: