%banner_alternate_text%
Stacks Image 10364
Kurver til slynger

Apinor selger som første selskap i Norge radialkurver til honningslynger. Med radialkurv kan man øke antallet tavler som blir slynget om ganger, noe som minsker arbeidstid betraktelig. I tillegg til radialkurver, selger Apinor selvsagt også vendekurver av høy kvalitet.
Lik Apinor på facebook:
Stacks Image 148
Stacks Image 152
Alle rettigheter reservert © Apinor

Utviklet av sirBull.com

Alle rettigheter reservert © Apinor

Utviklet av sirBull.com