%banner_alternate_text%
Stacks Image 10532
Api innføringsbur
Pris inklusive mva:
kr [redskaper-E63]
Pris eks. mva: kr [redskaper-F63]
SKU: aifb
Produktinformasjon:

Api Innføringsbur har 2 innganger. Ved å legge inn fôr i begge inngangene, kommer biene først inn til dronninga gjennom den korte kanalen der dronninga ikke kan komme ut da utgangen er for smal. Slik blir dronninga møtt av bare noen få bier til å begynne med og hennes duftstoff spres med biene ut. Senere har biene greid å spise seg gjennom den lengste kanalen og dronninga kommer ut til bifolket. Man hevder at dette innføringsburet gir sikrere innføring av ny dronning i forhold til innføringsbur der dronninga kommer fri så snart biene har gnagd seg inn gjennom fôret.
Lik Apinor på facebook:
Stacks Image 148
Stacks Image 152
Alle rettigheter reservert © Apinor

Utviklet av sirBull.com

Alle rettigheter reservert © Apinor

Utviklet av sirBull.com