Apinor
Stacks Image 10356
Vilkår og betingelser

Ved å sende inn en bestilling til Apinor, godtar du at du har lest vilkår og betingelser Apinor har satt for handelen.

 • Fraktkostnader vil bli kalkulert ut fra postens satser, etter at bestillingen er sendt inn til Apinor. Apinor vil referere til kontonummer hvor kunden deretter overfører summen. Først da sender Apinor varen til kunden.
 • Om kunden ønsker å plukke opp bestillingen ved Apinor sine lokaler, skal kunden gjøre dette klart i bestillingsteksten.
 • Kunden er selv ansvarlig for at rett kontaktinformasjon og adresse og postnummer er oppgitt ved bestilling.
 • Kunden står fri til å kansellere bestillingen dersom fraktkostnaden viser seg å bli for høy, eller ved andre komplikaskoner.
 • Alle priser er oppført på Apinor sine nettsider inklusive merverdigift (mva), uten fraktkostnader.
 • Det vil medfølge et angrerettskjema i hver leveranse. Ved en bestilling hos Apinor, har du etter norsk lov 30 dagers angrerett på en vare bestilt på nett, dersom du ikke har hatt anledning til å undersøke varen skikkelig på forhånd. Dersom du ikke fikk medsendt angrerettskjema, kan du kontakte Apinor for å få tilsendt skjemaet digitalt eller via post. Kontakt Apinor via apinor sine kontaktsider. Merk emnet med "angrerettskjema."
 • Produktene som skal i retur sendes til følgende adresse: Tussefaret 4 1890 Rakkestad. Husk å merke pakken med fullt navn og legge ved ordrenummeret du har fått tilsendt fra Apinor ved bestilling.
 • Apinor forbeholder retten om feil pris eller skrivefeil på nettsiden.
 • Alle varer er Apinor sin eiendom inntil varene er fullt betalt av kunden.
 • Justering av priser kan forekomme uten varsel. For eksempel ved valutaendring, prisendring fra leverandør, tekniske feil eller skrivefeil.
 • Apinor tar forbehold om forandringer i priser som resultat av endrede råvarepriser, toll, transportpriser og valutakurser.
 • Apinor går over, kvalitetssikrer og ser til at de er god rustet for frakt til kunde. Dersom det oppstår skader på produktet under frakt, er det kunden sitt ansvar å ta kontakt med transportøren for erstatning.
 • Skader under frakt erstattes ikke dersom kunden henter varene lokalt hos Apinor.
 • Dersom det viser seg at skade på et produkt er påført under Apinor sitt tilsyn, står Apinor erstatningsansvarlig for skaden.
 • Dersom transportør mislykkes i å komme i kontakt med kunden, og må sende varen tilbake til Apinor, vil kunden måtte betale et gebyr for kostnadene Apinor har hatt for den uavhentede varen. For å få tilsendt varen på nytt, må kunden betale fraktkostnaden på nytt. Uavhentede varer omfattes normalt ikke av angrefristen.
 • Innholdet på Apinor sine nettsider er beskyttet etter opphavsrett, markedsføring- og varemerkelovgivning, og eies av Apinor, SAF Natura og Quarti. Dette gjelder varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder beskrivelser av produktene, bilder/grafikk, design og layout, og annet innhold på sidene til Apinor eller produktkatalogene til SAF Natura eller Quarti. Innholdet på siden kan ikke lastes ned, kopieres eller benyttes på noen annen måte uten at dette er tillatt etter lovgivning eller etter samtykke fra Apinor.
Lik Apinor på facebook:
Stacks Image 148
Stacks Image 152
Alle rettigheter reservert © Apinor.no

Alle rettigheter reservert © Apinor.no